پوستر آموزشی تغذیه در کودکان

پوستر آموزشی تغذیه در کودکان

پوستر آموزشی تغذیه در کودکان

این فایل به صورت PDF می باشد که در سایز 50 در 70 طراحی گردیده است. در این پوستر به زیبایی در مورد تغذیه در کودکی و عوارض آن در بزرگسالی توضیح داده شده است. قرارگیری تصویر و متن در این فایل به گونه ای است که فرد با اولین نگاه می تواند از مضمون و هدف آن بهره ببرد، همچنین از این پوستر می توان در مدارس ، سمینار های علمی ، کمپین ها و ... استفاده کرد.